Makedonya Mit Üniversitesi HAKKINDA VE TARİHİ

 

MAKEDONYA MİT ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA ve TARİHİ
 Makedonya Mit Üniversitesi, Biljana Apostolova tarafından başkent Üsküp’te kurulmuş olan özel bir üniversitedir.  Makedonya Mit Üniversitesi,  Amerika ve Avrupa eğitim sisteminin sentezini yaparak evrensel bir eğitim sistemi geliştirmiştir. Makedonca ve İngilizce dil eğitimi veren Makedonya Mit Üniversitesi kapılarını geleceğin mimar, mühendis ve avukatlarını yetiştirmek üzere açmıştır. Makedonya Mit Üniversitesinin sahip olduğu uluslararası vizyon ve misyonuna göre ulusal, evrensel donanıma sahip nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Kaliteli, uluslararası geçerliliğe sahip bir eğitim almak ve vizyon sahibi olmak istiyorsanız Mit Üniversitesi size sahip olmak istediğiniz geleceğin anahtarını verecektir. Gelişen dünya ile birlikte milyonlarca üniversite kurulmuş her biri kendine has misyonuyla öğrenci yetiştirmektedir. Fakat Makedonya Mit Üniversitesi teoride olduğu kadar pratikte de öğrencilerini geliştirerek geleceğe iz bırakan donanımlı, bilgili bireyler yetiştirmektedir.  Ayrıca dünyanın pek çok yerinden gelen öğrenciler sayesinde birbirinden farklı inanç ve değerler ufkumuzun da gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Makedonya Mit Üniversitesi Bünyesinde yedi fakülte bulundurmaktadır. Bunlar; Mimarlık Fakültesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi Akademisi, Bilgisayar Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi ve Psikolojidir.  Bu bölümlerin lisans süresi hazırlık hariç 3 yıl olup daha sonra 2 yıl master programı tercih edilebilir. Makedonya Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma çerçevesinde artık Türkçe eğitim almak da mümkündür. Hukuk, Psikoloji ve mimarlık bölümlerinde Türkçe eğitim verilmektedir. Her bir bölümde alanında uzman eğitimciler öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmak üzere dersler vermektedir. Fakültelerin eğitim programı Bologna anlaşması ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre düzenlenmiştir. Makedonya Mit Üniversitesi’nde online eğitim ve uzaktan eğitim olmak üzere iki çeşit eğitim verilmektedir. Her yıl ülkemizdeki birçok öğrenci YGS ve LYS sınav sonuçlarını dikkate almayan yurt dışındaki üniversitelere kayıt yaptırmaktadır. Ülkemizdeki özel üniversitelerden daha ucuz olması, yabancı dil imkânı ve uluslararası diploma vermesi öğrenci ve velilerin bu üniversiteleri tercih etmesindeki etkenlerdendir. Makedonya Mit Üniversitesi de sınavsız, kaliteli ve ucuz eğitim imkânı ile çokça tercih edilen üniversitelerden biridir. Makedonya Mit Üniversitesi’nin eğitim ücretlerine gelince; hazırlık okulu yıllık ücreti 500€, lisans ücreti ise yıllık 2000€’dur. Türkiye’deki bir üniversitede okumakta olan öğrenciler BOLOGNA anlaşması sayesinde ve belli bir kontenjan dâhilinde Makedonya Mit Üniversitesi’ne yatay geçiş yapabilmektedirler.  Ayrıca uluslararası öğrenci değişim programına yönelik olarak ülkemizdeki birçok üniversite ile Makedonya Mit Üniversitesi anlaşmalıdır. Makedonya Mit Üniversitesinde yer alan tüm bölümlerin YÖK tarafından denkliği kabul edilmiştir.


Makedonya Mit Üniversitesi, tam teşekküllü akademik kadrosu, modern tesisleri, kullandığı yüksek teknoloji ve sahip olduğu eğitim kalitesi ile uluslararası ölçütlere uygun eğitim veren bir üniversitedir. Makedonya Mit Üniversitesi öğrencilerine eşsiz bir üniversite hayatı ve başarılarla dolu bir gelecek sunmaktadır.